CHO THUÊ THIẾT BỊ

Đăng bởi : Lê Minh Trang

          Cho thuê thiết bị hội nghị, hội thảo là một thế mạnh của Công ty OHSHO. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các thiết bị trình chiếu cũng như thiết bị dịch đa ngôn ngữ tại Việt nam.

Công ty OHSHO cũng tự hào là đơn vị có thể đáp ứng được tối đa nhất về số lượng cũng như chất lượng của thiết bị cho thuê theo tiêu chuẩn của thế giới. Các Công ty tổ chức sự kiện trong nước và Quốc tế cũng đã chọn Công ty OHSHO là đối tác cung cấp thiết bị cho các sự kiện tổ chức tại Việt Nam.

Để đạt được điều này, Công ty OHSHO đã không ngừng đầu tư về tài chính, cập nhật các thiết bị tiên tiến của thế giới, đào tạo đội ngũ nhân viên để đáp ứng được các tiêu chuẩn của các hội nghị quốc tế đề ra. Việc chủ động trong thiết bị cũng là một nền tảng để đưa Công ty OHSHO trở thành một Công ty tổ chức sự kiện có tính chủ động cao. Và đây là sự bắt nguồn của sự thành công khi Công ty OHSHO chính thức trở thành Công ty tổ chức Sự kiện.

* Các thiết bị do OHSHO cung cấp:

- Thiết bị trình chiếu

- Thiết bị dịch đa ngôn ngữ

- Thiết bị văn phòng

- Màn hình led

- Các thiết bị hỗ trợ khác

 

Back to top

Gọi Ngay: 0916445986