HỌP BÁO

Đăng bởi : Lê Minh Trang

Họp báo là một hình thức để kết nối chính phủ, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với giới truyền thông và cộng đồng. Tại buổi họp báo, những vấn đề thắc mắc sẽ được giải đáp, đồng thời thông tin được chia sẻ một cách công khai, minh bạch. Xác định được tầm quan trọng của họp báo, bằng kinh nghiệm tổ chức của mình, OHSHO chú trọng vào các yếu tố: trang trọng, lịch sự, thông tin chính xác, khoa học và hấp dẫn giới truyền thông. OHSHO hoàn toàn chủ động đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng với báo chí.

 

Back to top

Gọi Ngay: 0916445986