LỄ KÝ KẾT

Đăng bởi : Lê Minh Trang

 Lễ ký kết được xem là nghi thức đánh dấu sự khởi đầu trong hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà theo đó các bên tham gia đều cùng một mong muốn chung là vì sự thịnh vượng và phát triển. Sự thành công trong buổi lễ này, chính là tiền đề quan trọng giúp quá trình đồng hành giữa các bên được thuận lợi. Tính đến nay, OHSHO đã đứng ra tổ chức thành công hàng trăm lễ ký kết, đem lại tín hiệu tốt đẹp cho các đối tác trên con đường vươn tới mục tiêu của mình.

Back to top

Gọi Ngay: 0916445986