Sự kiện

Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam

Lĩnh vực : 2017

Vị trí : Khác

 

Ngày 29/8/2017, tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế, Công ty CP Kiến Trợ tạo Thành công và Hạnh phúc Ohsho đã vinh dự được Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT&TT VN) tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập.
Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đ/c nguyên lãnh đạo Tổng Cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông; các đ/c lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam qua các thời kỳ; các đ/c lãnh đạo các Công đoàn ngành TW, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; các đ/c lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, các cơ quan trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngày 30/8/1947, Công đoàn Bưu điện Việt Nam (nay là Công đoàn TT&TT VN) là một trong hai Công đoàn Ngành đầu tiên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định thành lập. 70 năm qua, Công đoàn TT&TT VN đã song hành cùng với Ngành trải qua nhiều chặng đường lịch sử, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lớn mạnh, không ngừng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần to lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của Ngành đối với đất nước.


Đ/c Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trong không khí phấn khởi của buổi Lễ, đ/c Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT VNcho biết: Từ 17 công đoàn cơ sở với 1.460 đoàn viên trong những ngày đầu thành lập, sau nhiều lần đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện nay Công đoàn TT&TT VN gồm có 34 Công đoàn trực thuộc, trong đó 07 công đoàn cấp trên cơ sở và 28 CĐ cơ sở trực thuộc với hơn 77.000 đoàn viên thuộc 05 lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí và Xuất bản. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn TT&TT VN luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ công đoàn đi trước, tiếp tục xây dựng và phát triển để Công đoàn Ngành lớn mạnh, thực sự làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vận động, tuyên truyền và giáo dục đội ngũ CNVCLĐ thông qua các phong trào, hoạt động công đoàn… Đ/c nhấn mạnh, những đóng góp của Công đoàn Ngành không thể đo đếm bằng con số, sự kiện mà nó đã thẩm thấu vào sự phát triển chung của toàn Ngành, vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Dân tộc.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN, đ/c kêu gọi toàn thể CNVCLĐ giữ gìn, phát huy và nêu cao truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”, đoàn kết nhất trí vượt qua khó khăn, khắc phục các tồn tại, phát huy thành tích, bài học trong 70 năm qua, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh trong toàn Ngành.Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: Lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn TT&TT Việt Nam gắn liền với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gian khổ, oanh liệt của dân tộc, đội ngũ cán bộ, đoàn viên ngành TT&TT đã không tiếc máu xương để giữ vững công tác thông tin, đảm bảo vận chuyển công văn, tài liệu của Đảng, nhà nước được an toàn, bí mật.

Bộ trưởng ghi nhận những cố gắng, đóng góp của Công đoàn TT&TT VN trong suốt 70 năm qua, đồng thời yêu cầu Công đoàn TT&TT VN cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để đoàn kết, tập hợp đội ngũ, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Bộ trưởng đề nghị Công đoàn TT&TT VN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hóa và quán triệt đầy đủ đến toàn thể các cấp công đoàn và người lao động trong toàn Ngành triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ TT&TT, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt là 07 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ, đoàn viên trong Ngành. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng. Tăng cường xây dựng, nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong các lĩnh vực: Báo chí, Xuất bản, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở, Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong xu thế hội nhập quốc tế. Tích cực hơn nữa trong việc tham gia công tác quản lý nhà nước theo Luật Công đoàn để Công đoàn TT&TT VN thực sự là người đồng hành, người phản biện tích cực, khoa học và chia sẻ mọi khó khăn với lãnh đạo chuyên môn trong mọi hoàn cảnh. Tôn vinh người lao động, đoàn viên trong Ngành có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, trong xây dựng tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập hợp, động viên đội ngũ CNVCLĐ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Ngành.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc mừng các thành tích mà Công đoàn TT&TT VN đã đạt được trong 70 năm qua, đồng thời yêu cầu Công đoàn TT&TT VN trong thời gian tới, trước những yêu cầu và thách thức mới, đoàn viên công đoàn của Ngành cần phát huy những kinh nghiệm, kết quả, thành tích đã đạt được, thực hiện tốt và đẩy mạnh các nhiệm vụ, chủ trương mới của Tổng Liên đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn Ngành; xây dựng đội ngũ công tác công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ công tác công đoàn, xứng đáng là thủ lĩnh của người lao động. Đặc biệt cần làm tốt công tác chăm lo lợi ích của đoàn viên để tổ chức công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động và vì người lao động.Công đoàn TT&TT VN vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn TT&TT VN vinh dự đón nhận Cờ thi đua Chính phủ năm 2016. Đây là phần thưởng cao quý, là thành tích Công đoàn TT&TT VN chào mừng kỷ niệm tròn 70 năm ngày thành lập.
Chương trình được tổ chức tại tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Tế trong không khi trang nghiêm long trọng đúng với tính chất của buổi lễ kỉ niệm . Màn Led P4 màn hình cong là coong nghệ mới nhất
Với việc áp dụng những trang thiết bị mới nhất như Màn Led P4 màn hình cong cùng với những chi tiết trang trí khánh tiết được chăm sóc tỉ mỉ thể hiện đầy đủ sự trang nghiêm long trọng đúng với tính chất của một buổi lễ kỉ niệm . Buổi lễ kỉ niệm đã diễn ra thành công tốt đẹp . Nhân đây ohsho cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Bộ Thông Tin Truyền Thông cũng như Trung tâm hội Nghị Quốc Tế đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi có thể thực hiện thành công chương trình .

 

  • Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam
  • Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam
  • Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam
  • Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam
  • Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam
  • Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam
  • Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam
  • Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam
  • Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam
Back to top

Gọi Ngay: 0916445986