Sự kiện

LỄ PHÁT ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG AN TOÀN CÔNG NHÂN

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : Khác

Năm 2019 là năm thứ 8 Ban Bí thư TW Đảng chọn tháng 5 là tháng công nhân, đây trở thành thời điểm của những chương trình hoạt động lớn, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống công nhân lao động. Được sự tin tưởng của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, OHSHO trở thành đơn vị hỗ trợ tổ chức thành công “LỄ PHÁT ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG AN TOÀN CÔNG NHÂN” năm 2019 vào ngày 20/04/2019 tại VNPost, khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội.

Lễ phát động được tổ chức với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý nghĩa, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động trong việc chăm sóc sức khỏa người lao động. Bên cạnh đó, đây là cơ sở thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các hành động cụ thể để phòng ngừa tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, góp phần hạn chế những tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triền bền vững của doanh nghiệp. Gắn với vai trò quan trọng của lực lược công nhân trong phát triển kinh tế xã hội, tổ chức Tháng công nhân là dịp phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cho đơn vị và đất nước, biểu dương lực lượng công nhân, viên chức, lao động.

Sự kiện kết thúc thành công, bước đầu đạt được kỳ vọng của ban lãnh đạo về độ tác động và cổ vũ tinh thần công nhân cơ sở. Những kết quả của lễ phát động tạo một niềm tin và hi vọng về sự phát triển mạnh hơn nữa của đội ngũ công nhân lao động hăng say, chuyên môn cao và đảm bảo an toàn lao động.

OHSHO tự hào góp sức mình trong quá trình thúc đẩy và hoàn thành mục tiêu của Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong tháng công nhân. Hi vọng với phương châm “An toàn là trên hết” đời sống của công nhân Việt Nam nói chung và công nhân làm việc trong bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng sẽ ngày càng được cải thiện và tốt đẹp.  • LỄ PHÁT ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG AN TOÀN CÔNG NHÂN
  • LỄ PHÁT ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG AN TOÀN CÔNG NHÂN
  • LỄ PHÁT ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG AN TOÀN CÔNG NHÂN
Back to top

Gọi Ngay: 0916445986